Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Dane interaktywne / Finansowe dane przekształcone za 2017

Finansowe dane przekształcone za 2017

* dane przekształcone według nowego ujęcia segmentowego
** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018

Dane finansowe przekształcone za 2017 (arkusz kalkulacyjny)

Wyniki wyszukiwania: