Raport
Zintegrowany 2018
Menu

* 07.08.2013; 23.07.2014; 22.06.2015; 13.07.2016; 28.06.2017; 07.12.2018
** 27.12.2013; 24.03.2014; 16.01.2015; 18.01.2016; 20.02.2017; 20.07.2018
*** Stopa dywidendy = dywidenda na akcję / roczna średnia cena akcji.

Dane giełdowe (arkusz kalkulacyjny)

Wyniki wyszukiwania: