Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Grupa PGNiG / Inicjatywy i członkostwa

Inicjatywy i członkostwa

Istotnym elementem wzmacniania kultury zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu jest dla nas zaangażowanie w działalność stowarzyszeń i organizacji branżowych.

Wszystkie podmioty należące do Grupy PGNiG włączają się w dialog na temat budowania w Polsce nowoczesnej i odpowiedzialnej branży energetycznej. Samo PGNiG jest członkiem i współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami branżowymi w kraju i zagranicą. Strategicznymi wśród nich są: European Energy Forum, International Association of Oil & Gas Producers czy International Gas Union.

Wybrane stowarzyszenia i organizacje społeczne, do których należą spółki z Grupy PGNiG:

 • International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) – członkostwo PGNiG;
 • International Gas Union (IGU) – uczestnictwo PGNiG za pośrednictwem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych;
 • European Gas Research Group (GERG) – PGNiG;
 • Gas Processors Association Europe Ltd. – PGNiG;
 • European Federation of Energy Traders (EFET) – PGNiG;
 • Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) –PGNiG;
 • American Association of Petroleum Geologists (AAPG) – PGNiG;
 • Pakistan Exploration and Production Companies Advisory Committee – PGNiG;
 • International Well Control Forum (IWCF) – PGNiG;
 • Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Europe; –  GSP;
 • Society of Petroleum Engineers (SPE) – Geofizyka Toruń;
 • International Association of Geophysical Contractors (IAGC) – Geofizyka Toruń;
 • European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) – Geofizyka Toruń;
 • Society of Exploration Geophysicists (SEG) – Geofizyka Toruń;
 • Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA) – Geofizyka Toruń;
 • International Association of Drilling Contractors (IADC) – Exalo;
 • Dropped Objects Prevention Scheme (DROPS) –    Exalo;
 • Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe – Polski Gaz TUW;
 • Central Europe Energy Partners (CEEP) – Termika;
 • Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) – spółki z Grupy PGNiG;
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne – PGNiG;
 • Towarzystwo Obrotu Energią – PGNiG i PGNiG OD;
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu – PGNiG;
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności – PGNiG.

Chętnie angażujemy się także w różnego typu projekty, związane bezpośrednio z filozofią odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. W Polsce od ponad 10 lat jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stowarzyszenia, które zajmuje się upowszechnianiem idei odpowiedzialnego biznesu w naszym kraju.

Wyniki wyszukiwania: