Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny rozumiemy jako umiejętność dzielenia się, budowania dobrych relacji i współpracy z interesariuszami.

Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce prowadzimy naszą działalność biznesową w wielu lokalizacjach w kraju i za granicą. Świadomi oddziaływania na społeczności skupione wokół naszych inwestycji, od lat dążymy do budowania trwałych relacji i podejmowania współpracy z naszymi interesariuszami, także na poziomie lokalnym i regionalnym.

Kluczowe dane

 • „Być jak Ignacy” – autorski program PGNiG SA i Fundacji PGNiG, popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżający najmłodszym postać Ignacego Łukasiewicza oraz innych wybitnych polskich naukowców;
 • „Rozgrzewamy Polskie Serca” – projekt Fundacji i PGNiG oraz innych podmiotów Grupy PGNiG wspierający działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków;
 • „Powietrze bez śmieci” – program edukacyjny na rzecz walki z problemem smogu w Polsce realizowany przez Fundację wraz ze spółkami Grupy PGNiG;
 • opieka i wsparcie muzeów gazownictwa w Warszawie (przez PGNiG) i w Paczkowie (przez PSG).

Osiągnięte rezultaty

ikony_0023_Inteligentny-obiekt-wektorowy
Ponad 120 tys.

uczniów, około 10 tys. studentów i blisko 5 tys. naukowców bezpośrednimi odbiorcami lub beneficjentami działań społecznych Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza

ikony_0032_Inteligentny-obiekt-wektorowy
Ponad 400

inicjatyw wspartych w 2018 r. przez Fundację PGNiG i spółki z Grupy Kapitałowej

ikony_0009_Inteligentny-obiekt-wektorowy
Ponad 650

szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu na „Naukową Szkołę Ignacego” w ramach programu „Być jak Ignacy”

ikony_0013_Inteligentny-obiekt-wektorowy
Rachunek wdzięczności PGNiG

dla Powstańców Warszawskich

Jak zarządzamy wynikami:

 • Grupa PGNiG wpływa na lokalne społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza;
 • realizujemy  strategiczne długofalowe programy zaangażowania społecznego przez Fundację i spółki Grupy PGNIG;
 • prowadzimy dialog ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowymi i wypracowanymi w Grupie PGNIG;
 • Dobry sąsiad – poprzez podejmowane przez nas lokalne działania chcemy realizować postawiony w strategii zrównoważonego rozwoju cel: efektywnej, opartej na partnerskich zasadach i dialogu, współpracy z partnerami społecznymi.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały?

Intelektualny

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału intelektualnego, jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współprace z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysokokwalifikowanej kadry (walka z luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Ludzki

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Naturalny

Spółka prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Finansowy

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy, między innymi, akceptacja dla realizacji naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową;
 • spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 400 inicjatyw i wydarzeń w 2018 r. w stosunku do ponad 300 z 2017 r.
Produkcyjny

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki;
 • sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin.

Obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość korzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Wyniki wyszukiwania: