Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Łańcuch dostaw

Podstawą naszej działalności są dostawcy i przedsiębiorstwa współpracujące z nami, które wyszczególnione zostały w łańcuchu dostaw.

Dzięki wzajemnym relacjom opartym na zaufaniu i podstawowych wartościach w biznesie, jesteśmy dla siebie wiarygodnymi partnerami, którzy swoją długofalową współpracę opierają na wzajemnych korzyściach.

PGNiG jako organizacja odpowiedzialna społecznie, dostrzega istotę doboru właściwych partnerów i prowadzenia biznesu opartego na poszanowaniu dla społeczeństwa, podstawowych wartości człowieka i wobec środowiska. Obowiązująca w PGNiG Polityka QHSE zobowiązuje wszystkie podmioty w Grupie Kapitałowej do kwalifikowania i oceny dostawców wyrobów i usług z uwzględnieniem aspektów jakościowych, ekonomicznych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie podejmowane są działania mające na celu wprowadzenie kodeksu dostawców, aby zapewnić, że wszyscy współpracujący z nami przedsiębiorcy podzielają nasze wizję zintegrowanego rozwoju i respektują te same uniwersalne wartości.

Przyjęcie kodeksu dostawców będzie jednym z działań podjętych w ramach zarządzania łańcuchem dostaw, jednoczącym nasze otoczenie wokół podstawowych kwestii społecznych i środowiskowych, zachowując jednocześnie wymagania biznesowe warunkowane przez potrzeby, skuteczność rozwiązań i cenę, przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych i odbieranych produktów i usług.

Grupa Kapitałowa PGNiG jako lider rynku gazu ziemnego w Polsce jest obecny w prawie całym łańcuchu wartości w ramach sektora gazowego oraz ważną częścią sektorów paliwowego, ciepłowniczego i elektroenergetycznego. W skład Grupy wchodzą spółki o bardzo zróżnicowanych profilach, tworzących poszczególne ogniwa łańcucha.  Grupa PGNiG współpracuje z około 60 tysiącami dostawców.

Szerokie spektrum działalności warunkuje zróżnicowanie występujące w łańcuchu dostaw. PGNiG współpracuje w większości z dostawcami z Polski, chociaż na liście dostawców można znaleźć firmy pochodzące niemal z całego świata, m.in. kraje Unii Europejskiej, Norwegia, USA, Chiny, Rosja, Katar, Pakistan.

Wyniki wyszukiwania: