Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Innowacje i rozwój biznesu

W 2018 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 132 projekty innowacyjne na kwotę ok. 349 mln zł, spośród których 58 zostało ukończonych lub wstrzymanych, a 74 pozostają w fazie realizacji.

Z projektów znajdujących się w fazie realizacji 63 projekty są realizowane i finansowane przez spółki Grupy PGNiG oraz 11 projektów realizowanych i/lub finansowanych przez Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG, tj.: Centrum Startupowe InnVento, SORGE, Fundusze Norweskie, VPP Prąd, KELVIN, Flara, Cyfrowe złoże, Microcoiled tubing ¼’’, Trigonostoma, Automatyczny Wrzutnik Świec, Koncepcja opracowania i budowy mobilnej instalacji do próbkowania LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji..

Do najważniejszych inicjatyw realizowanych w 2018 r. w ramach obszaru Innowacji należały projekty InnVento i Geo-Metan II.

Centrum Startupowe InnVento

W 2018 r. aktywność InnVento koncentrowała się wokół trzech filarów:

Budowanie / rozwój sieci współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami w zakresie poszukiwania startupów

Obok rozwoju współpracy z akceleratorem MIT Enterprise Forum Poland, podjęto również współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu i Fundacją im. Lesława Pagi. Podpisano list intencyjny z akceleratorem Fundacją Startup Hub Poland i przystąpiono do konkursu „Poland Prize” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wspólne przedsięwzięcie będzie rozwijane w 2019 r. We współpracy z kluczowymi partnerami rozwijana jest formuła otwartych innowacji w oparciu o rozwiązania proponowane przez startupy (krajowe i zagraniczne).

W 2018 r. przeanalizowano ponad 400 zgłoszeń przedsięwzięć innowacyjnych (zgłoszonych bezpośrednio do InnVento lub za pośrednictwem partnerów), z których kilkanaście zostało skierowanych do akceleracji, a następnie testowych wdrożeń.

05
ponad 400

przeanalizowanych zgłoszeń przedsięwzięć innowacyjnych.

Wsparcie wyselekcjonowanych startupów oraz ich opiekunów biznesowych w Grupie PGNiG w pilotażowych wdrożeniach

W 2018 r. kontynuowano współpracę z 15 startupami przy zaangażowaniu kilku spółek z Grupy PGNiG. Taka skala pilotażowych wdrożeń była prowadzona po raz pierwszy. Przykładowo w PGNiG OD rozpoczęto projekt pilotażowego wdrożenia rozwiązania IC Pen oferowanego przez startup IC Solution wyłonionego podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Jest to system digitalizacji dokumentów z możliwością obiegu elektronicznego, optymalizujący procesy obsługi dokumentów poprzez eliminację skanowania i automatyzację procesowania dokumentów w systemach IT. Ponadto kontynuowano pilotażowe wdrożenia startupów:

  • Elastic Cloud Solutions – platforma komunikacyjna, usprawniająca komunikację wewnętrzną, zarządzanie wiedzą i zwiększająca produktywność;
  • 1000 realities – symulator stacji pomiarowo-redukcyjnej, wykorzystujący wirtualną rzeczywistość do szkoleń pracowników.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wdrożenia rozwiązań startupowych uczestniczących w akceleracji MIT Enterprise Forum Poland w ramach programu ScaleUp organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach rządowego programu Start In Poland. Startupy kontynuujące wdrożenia w Ścieżce Energia, której PGNiG było Partnerem, to m.in.:

06
SEP Innovation

rozwiązanie oparte na technologii Bluetooth, służące pomiarom poboru energii elektrycznej lub gazu dla indywidualnego klienta. Na produkt składa się beacon (czujnik) i środowisko analityczne dostępne poprzez aplikację mobilną

07
BZB UAS

bezzałogowy system latający wykorzystywany do celów inwentaryzacyjno-kontrolnych nad obszarami, na których PGNiG zamierza prowadzić prace badawcze, poszukiwawcze lub wydobywcze, w celu rozpoznania aktualnej struktury i sytuacji terenowej

08
DIMTT

system do śledzenia czasu pracy pracowników i zarządzania inwentarzem mechanicznym

09
Lerta

platforma pozwalająca na efektywniejsze zarządzanie dużą liczbą rozproszonych jednostek wytwórczych, poprawiająca zbilansowanie sieci, automatyzująca komunikację z operatorami lub partnerami oraz wspierająca pozyskiwanie klientów

10
TalkToBot

wirtualny doradca klienta z funkcją czatu, usprawniający obsługę klientów i redukujący obciążenie kanałów komunikacyjnych

11
Vortex Oil

urządzenie zwiększające efektywność wydobycia ropy naftowej i zużycia wody dzięki metodzie wodnej ekstrakcji. Technologia oparta na nowatorskim sposobie tworzenia strumienia wirowego w rurach wpompowujących wodę

Po zakończeniu tego programu, PGNiG zdecydowało się na dalszą współpracę z akceleratorem MIT Enterprise Forum Poland, będąc Partnerem Ścieżki Energia podczas kolejnej rundy. Spośród 250 zgłoszeń wyłoniono do fazy pilotażowego wdrożenia 4 startupy:

  • PROA Technology – boty software-owe, wspierające procesy biznesowe poprzez automatyczne wykonywanie zadań w interakcji z systemami informatycznymi, dokumentami czy bazami danych. Pilotaż obejmuje automatyzację procesów w PGNiG OD w obszarze płatności wychodzących, przy wykorzystaniu robotów pracujących pod interfejsem graficznym;
  • Lesss – system inteligentnego sterowania oświetleniem zewnętrznym w oparciu o kamery HD z zaawansowaną analizą obrazu, umożliwiający klasyfikację obiektów oraz sterowanie wydajnością oświetlenia w zależności od natężenia ruchu;
  • Innomesh – pilotaż usługi wypożyczania powerbanków w BOKach znajdujących się w galeriach handlowych;
  • Solutions 4 tommorow – system pozwalający na bezpieczne lądowanie dronów na ruchomych powierzchniach i wymianę baterii bez względu na warunki pogodowe. W ramach pilotażu zaplanowano przetestowanie usługi badania jakości powietrza na rzecz gmin, w których zjawisko smogu występuje w dużym nasileniu.

W 2018 r. w InnVento wykształcił się model akceleracji korporacyjnej, obejmujący m.in. wypracowane i sprawdzone mechanizmy działania, ustalone role i zadania poszczególnych uczestników, zasady współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale także cykliczną aktualizację potrzeb i wyzwań rozwojowych Grupy PGNiG.

Promocja oferty Centrum InnVento oraz marki PGNiG połączona z aktywnym poszukiwaniem innowacyjnych startupów

InnVento aktywnie uczestniczyło w 14 międzynarodowych wydarzeniach skupiających środowiska startupowe, technologiczne i energetyczne oraz aktywnie poszukiwało innowacyjnych rozwiązań dla Grupy PGNiG również w środowisku akademickim, angażując się w wydarzenia branżowe.

W 2018 r. w Centrum Startupowym Innvento dwukrotnie zorganizowano Pitch Day przed kapitułą ekspertów z Grupy PGNiG. Przeprowadzono około 40 indywidualnych spotkań pomiędzy specjalistami PGNiG i startupami chcącymi nawiązać współpracę i zorganizowano 18 spotkań informacyjno-warsztatowych o tematyce innowacyjności (w spotkaniach wzięło udział ponad 600 osób). PGNiG zostało docenione za projekt „InnVento” i współpracę ze startupami w konkursie „Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia” otrzymując główną nagrodę w kategorii „Przełomowe Rozwiązanie”.

12
14

międzynarodowych
wydarzeń.

13
40

indywidualnych
spotkań.

14
18

spotkań
informacyjno-warsztatowych.

14
> 600

uczestników spotkań informacyjno – warsztatowych

Geo-Metan II

Wieloletni projekt polegający na przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla. Jego realizacja przyczyni się do bezpiecznego wydobycia i wzmocnienia krajowego górnictwa węgla kamiennego, a także ograniczenia emisji metanu do atmosfery. W 2018 r., na podstawie opracowanych kryteriów, określono potencjalne lokalizacje przyszłych wierceń. W 2019 r. planowane jest zawarcie ze spółkami węglowymi umów o współpracy dot. wierceń pionowych i horyzontalnych oraz wykonania szczelinowania hydraulicznego i rozpoczęcia testów dopływu metanu. Projekt jest elementem rządowego „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”.

Wyniki wyszukiwania: