Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / O raporcie / Analiza istotności

Analiza istotności

Aspekty istotne dla PGNiG i interesariuszy Aspekty oddziaływania wg GRI i suplementu sektorowego Zasięg oddziaływania wewnątrz Grupy Zasięg oddziaływania w otoczeniu Grupy
bezpośrednia wartość ekonomiczna wytwarzana przez PGNiG wskaźniki ekonomiczne wszystkie spółki i ich oddziały w Grupie PGNiG społeczeństwo, administracja publiczna, lokalne samorządy
pośredni wpływ ekonomiczny oraz wkład w rozwój infrastruktury pośredni wpływ ekonomiczny wszystkie spółki i ich oddziały w Grupie PGNiG lokalne społeczności, lokalne samorządy
posiadane zasoby (rezerwy) rezerwy segment poszukiwanie i wydobycie oraz obrót i magazynowanie społeczeństwo, administracja publiczna, klienci, partnerzy biznesowi
emisje zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery emisje segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
woda i jej zużycie woda segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności
ścieki i odpady ścieki i odpady segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie oraz w mniejszym stopniu pozostałe spółki i oddziały w Grupie PGNiG środowisko naturalne, lokalne społeczności
wpływ na obszary chronione i bioróżnorodne bioróżnorodność segment poszukiwanie i wydobycie, segment wytwarzanie środowisko naturalne, lokalne społeczności, lokalne i ogólnopolskie media
kary środowiskowe compliance segment poszukiwanie i wydobycie oraz segment wytwarzanie środowisko naturalne, regulatorzy, społeczności lokalne
rozwój i szkolenia pracowników oraz ocena pracowników szkolenia i edukacja wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie – pracownicy studenci, praktykanci, stażyści, potencjalni pracownicy
bezpieczeństwo pracowników bezpieczeństwo i higiena pracy wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie – pracownicy dostawcy, lokalne społeczności, regulatorzy/ administracja publiczna
utrzymanie pracy po urlopach rodzicielskich praktyki w zatrudnieniu wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie – pracownicy potencjalni pracownicy, regulatorzy/ administracja publiczna
podejście do zatrudniania, wynagradzania oraz fluktuacja pracowników praktyki w zatrudnieniu wszystkie spółki Grupy PGNiG w obszarze zasoby ludzkie studenci, praktykanci, stażyści, potencjalni pracownicy, regulatorzy/ administracja publiczna
wpływ na lokalne społeczności (w tym spory z lokalnymi społecznościami) lokalne społeczności segment poszukiwanie i wydobycie, wytwarzanie lokalne społeczności, lokalne samorządy, lokalne i ogólnopolskie media

Wyniki wyszukiwania: