Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / O raporcie / Matryca istotności

Matryca istotności

Legenda oznaczeń liczbowych do matrycy istotności

 1. Bezpośrednia wartość ekonomiczna
 2. Pośredni wpływ ekonomiczny
 3. Rezerwy
 4. Emisje zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery
 5. Woda
 6. Ścieki i odpady
 7. Bioróżnorodność i wpływ na środowisko
 8. Kary środowiskowe
 9. Rozwój pracowników
 10. Ocena pracowników
 11. BHP
 12. Urlopy rodzicielskie
 13. Fluktuacja pracowników
 14. Wpływ na lokalne społeczności

Wyniki wyszukiwania: