Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Ratingi

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

PGNiG otrzymało oceny ratingowe od następujących agencji:

Agencja ratingowa* Rating Perspektywa Data ostatniej aktualizacji
Fitch Ratings BBB- stabilna 09.10.2018
Moody’s Investors Service Baa2 stabilna 26.06.2019

Poprzedni rating Fitch Ratings:

  • „BBB-„, perspektywa „stabilna” z 20.04.2017

Poprzedni rating Moody’s Investors Service:

  • „Baa3”, perspektywa „stabilna” z 16.05.2017
  • „Baa3”, perspektywa „stabilna” z 12.02.2016
  • „Baa3”, perspektywa „stabilna” z 30.09.2014
  • „Baa2”, perspektywa „negatywna” z 20.11.2012
  • „Baa1”, perspektywa „negatywna”
  • „Baa1”, perspektywa „stabilna”

* Rating Spółki „BBB-” z perspektywą „stabilną” w związku z wypowiedzeniem umowy ratingowej przez PGNiG w dniu 29 stycznia 2016 został wycofany przez Standard & Poor’s.

Wyniki wyszukiwania: