Raport
Zintegrowany 2018
Menu

2018 2017
17 kupuj 15 kupuj
sprzedaj 4 sprzedaj
11 trzymaj 7 trzymaj

W porównaniu do 2017 r. liczba rekomendacji wydanych przez analityków domów maklerskich nieznacznie wzrosła (z 26 do 28 w 2018 r.). W ciągu roku analitycy wydali 17 rekomendacji kupna i 11 rekomendacji „Trzymaj”, przy braku rekomendacji sprzedaży. Średnia cena docelowa wyniosła 7,1 zł, przy średniej cenie zamknięcia w ciągu roku na poziomie 6,12 zł.

Wyniki wyszukiwania: