Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Obrót hurtowy

Realizując cel strategiczny dotyczący zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu, PGNiG zawarło w 2018 r. szereg kontraktów sprzedażowych do odbiorców krajowych, przedłużając współpracę z dotychczasowymi klientami strategicznymi.

Spółka zawarła również umowy z nowymi klientami z branży hutniczej i metalurgicznej, w tym z CMC Poland Sp. z o.o., a także kontynuowała eksport gazu na rynek ukraiński.

W 2018 r. głównymi odbiorcami gazu ziemnego w Polsce byli odbiorcy przemysłowi. W tej grupie do największych odbiorców gazu ziemnego w Polsce należą m.in.: Grupa Azoty SA wraz z jednostkami zależnymi, PKN Orlen SA wraz z jednostkami zależnymi, Grupa Lotos SA, Polska Grupa Energetyczna SA, ArcelorMittal Poland SA oraz KGHM Polska Miedź SA.

W 2018 r. największy udział w wolumenie sprzedaży Grupy PGNiG miała giełda. Wolumen gazu sprzedanego przez PGNiG na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. w 2018 r. stanowił 30% całkowitego wolumenu i wzrósł w porównaniu z 2017 r. o około 0,8 TWh.

Polityka handlowa w segmencie business-to-business (B2B)

W 2018 r. na rynku B2B PGNiG Obrót Detaliczny kontynuował strategię mającą na celu przyrost portfela paliwa gazowego oraz efektywniejsze zarządzanie marżą. PGNiG OD jest sprzedawcą mającym najszersze portfolio produktowe w obszarze paliwa gazowego, dopasowane do zróżnicowanych potrzeb poszczególnych segmentów rynku biznesowego. Dla klientów zainteresowanych gwarancją stałej ceny (w okresie obowiązywania umowy) przeznaczone były produkty masowe, tj.: Stale Niska Cena, Elastyczna Cena, Stałe oszczędności dla biznesu, Biznes Online oraz Pewna Cena. Większym klientom PGNiG dawało możliwość elastycznego kształtowania warunków kontraktu (warunki płatności, okresy dostaw) w formule stałej ceny (na podstawie wyceny indywidualnej) lub powiązaniu z notowaniami gazu na TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp. (produkt indeksowany, produkt transzowy lub ich mix).

Wyniki wyszukiwania: