Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Klienci / Oferta PGNiG dla klientów indywidualnych

Oferta PGNiG dla klientów indywidualnych

PGNiG Obrót Detaliczny aktywnie monitoruje rynek detaliczny i rozwija ofertę sprzedaży gazu ziemnego, uwzględniając oczekiwania w obszarze konkurencyjnych warunków zakupu gazu, elastyczności i bezpieczeństwa realizacji dostaw.

Spółka w 2018 r. uruchomiła szereg akcji promocyjnych, które przyczyniły się do wzrostu zainteresowania ofertą oraz wartości dodanej dla klienta, m.in.:

  • „Promocja automatyczna” – przeprowadzono ją w okresie od stycznia do końca marca 2018 r. dla klientów niebędących konsumentami. Na skutek detaryfikacji 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie Cennik „Gaz dla Biznesu”. Jako działanie mitygujące aktywność konkurencji – dla grup taryfowych BW1-BW4 – wprowadzona została promocja automatyczna, która czasowo (I kwartał 2018 r.) obniżała cenę sprzedaży, bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez klientów;
  • „Stale Niska Cena II i III edycja” – oferta zabezpieczająca przed wahaniami cen gazu. W przypadku obu edycji klient otrzymywał możliwość zakupu paliwa gazowego w specjalnej cenie obowiązującej, w zależności od wariantów, przez kolejne 12 lub 24 miesiące;
  • „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” (I i II edycja) – akcja promocyjna polegająca na dofinansowaniu konsumentów, którzy planują zmienić system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe;
  • „Gazek – Opiekun Domu” – rozszerzenie oferty o produkt ubezpieczeniowy, w ramach którego istnieje możliwość ubezpieczenia domowych instalacji i sprzętu RTV/AGD oraz ubezpieczenia assistance;
  • „Przełącz się na Gaz” – akcja prowadzona we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, wspierająca aktywną walkę ze smogiem poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do ekologicznego paliwa gazowego;
  • „Rachunek wdzięczności PGNiG” – pomoc finansowa w regulowaniu należności za paliwo gazowe dostarczone klientom PGNiG OD mającym status Powstańca Warszawskiego oraz obrońcy Kopalni „Wujek”.

W efekcie w 2018 r. w segmencie klientów indywidualnych PGNiG OD pozyskało łącznie 145 tys. nowych odbiorców produktu gazu ziemnego z grup taryfowych 1-4 (zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazu zaazotowanego). Nowi odbiorcy rozumiani są jako nowe układy pomiarowe lub układy pomiarowe uruchomione po okresie minimum 12-miesięcznej przerwy w dostawach paliwa gazowego.

Wyniki wyszukiwania: