Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Satysfakcja klientów

Spółki obsługujące klientów detalicznych w Grupie PGNiG, czyli m.in. PGNiG Obrót Detaliczny czy PSG, stale poprawiają jakość obsługi, rozwijają internetowe kanały sprzedaży i współczesne narzędzia kontaktu z klientem poprzez strony internetowe w wersji mobilnej oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Jednocześnie prowadzone są działania zwiększające świadomość klienta na rynku energetycznym w kontekście liberalizacji rynku i uczciwej konkurencji. Stworzono stosowne poradniki i prowadzona jest akcja „Świadomy klient”. Adresowana jest ona do osób korzystających z gazu ziemnego i energii elektrycznej, jest także odpowiedzią na sygnały o działaniach niektórych sprzedawców noszących znamiona nieuczciwej konkurencji. Celem akcji jest przestrzeganie klientów PGNiG przed nieuczciwymi sprzedawcami firm konkurencyjnych podszywającymi się pod pracowników PGNiG oraz edukacja klienta w zakresie jego praw konsumenckich.

Ponadto, od 19 września 2018 r. PSG oraz Fundacja PGNiG rozpoczęły ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Główne założenie akcji to rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz uświadamianie, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem. Komunikacja z odbiorcami odbywa się za pośrednictwem strony: gazpewnieibezpiecznie.pl. Zamieszczono na niej m.in.: wideoblog z krótkimi filmami o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych, ciekawostki, fakty i mity o gazie ziemnym oraz wywiady z ekspertami z dziedziny gazownictwa. Maskotka – Piesek Rurek – w specjalnych animacjach oraz lekcjach realizowanych na terenie całej Polski przekazuje najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z gazu. Patronat nad kampanią objęły: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do wskazanych wyżej działań należy dołączyć wdrożenie w Biurach Obsługi Klienta PGNiG systemu MIGAM, umożliwiającego połączenie wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia z kamerą (osoba głuchoniema rozmawia z tłumaczem poprzez połączenie wideo). Celem MIGAM jest ułatwienie funkcjonowania osób głuchoniemych na rynku konsumenckim dzięki zastosowaniu nowych technologii w komunikacji.

Stworzona przez PGNiG OD oferta sprzedażowa „Dofinansowanie do wymiany pieca” wspiera zaangażowanie całej Grupy PGNiG w ważny społecznie problem poprawy jakości powietrza w Polsce, popularnie określanym jako walka ze smogiem. Oferta skierowana była do klientów, którzy zdecydowali się na wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na nowy ekologiczny kocioł gazowy. PGNiG przyznawało dofinansowanie do zakupu nowego kotła w wysokości 1000 zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 3000 zł.

Wyniki wyszukiwania: