Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Sprzedaż i dystrybucja gazu

Grupa PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na rosnącym polskim rynku gazu (CAGR +2,7% w latach 2005-2017).

Grupa Kapitałowa PGNiG* – wolumen sprzedaży gazu w grupach odbiorców (w mld m3)

*Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupą Kapitałową PGNiG obejmujący segmenty PiW i OiM.

Polska Spółka Gazownictwa ma dominujący udział na rynku, należy do niej 97% krajowej sieci dystrybucyjnej oraz niemal 99% przyłączy. Dostarcza gaz od sprzedawców do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw).

 

Długość sieci własnych z przyłączami (tys. km) oraz liczba odbiorców (mln)

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą

Wyniki wyszukiwania: