Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Wprowadzenie

Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych kierunków działań podejmowanych przez spółki z Grupy PGNiG.

Utrzymanie dotychczasowych klientów oraz ich satysfakcja ze współpracy oraz pozyskanie nowych klientów jest możliwie poprzez realizację szeregu przedsięwzięć wiążących się z profesjonalną i przyjazną obsługą klienta oraz z dostosowaniem oferty do zróżnicowanych potrzeb. Budowanie trwałych relacji z klientami jest także jednym z zobowiązań Polityki QHSE Grupy Kapitałowej PGNiG i wymogiem systemu zarządzania jakością.

Jako wiodąca zintegrowana grupa w polskim sektorze gazowo-naftowym Grupa PGNiG posiada szerokie grono klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Klienci Grupy PGNiG nabywają od niej przede wszystkim surowce naturalne, głównie gaz ziemny oraz ropę naftową jak również inne produkty i usługi świadczone przez liczne spółki wchodzące w skład Grupy.

Klienci Grupy PGNiG w podziale na podstawowe surowce i produkty sprzedawane przez Grupę
Ropa naftowa, kondensat, NGL

 1. największe podmioty sektora paliwowego w Polsce, m.in.:
  • Grupa Lotos;
  • Grupa Orlen;
  • TOTSA TOTAL Oil Trading.
 2. zagraniczne podmioty z sektora paliwowego – partnerzy Grupy PGNiG na zagranicznych koncesjach wydobywczych
Gaz ziemny wysokometanowy E i zaazotowany Ls/Lw

 1. TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.;
 2. rafinerie i petrochemia;
 3. elektrownie i ciepłownie;
 4. zakłady azotowe;
 5. handel, usługi, hurt;
 6. pozostali odbiorcy przemysłowi w kraju i za granicą;
 7. odbiorcy domowi – cena regulowana Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki.;
 8. eksport;
 9. klienci PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading.

 

LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.

 1. bunkrowanie statków paliwem LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.;
 2. klienci biura LNG w Londynie;
 3. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. małej skali;
 4. odbiorcy przemysłowi.
CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.

 1. właściciele pojazdów użytkowych;
 2. klienci indywidualni;
 3. lokalne przedsiębiorstwa transportu komunalnego.
Ciepło

 1. mieszkańcy woj. mazowieckiego, tj. mieszkańcy Warszawy i okolic, oraz mieszkańcy Górnego Śląska – cena regulowana Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki..
Energia elektryczna

 1. obrót giełdowy (TGETowarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp.Towarowa Giełda Energii SA – licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego giełda towarowa energii, paliw ciekłych i gazowych, limitów wielkości produkcji energii elektrycznej i emisji zanieczyszczeń, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia itp., EEXEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w NiemczechEuropean Energy Exchange – niemiecki hub gazowy, punkt obrotu gazem naturalnym w Niemczech);
 2. przedsiębiorstwa obrotu hurtowego;
 3. klienci biznesowi;
 4. gospodarstwa domowe – cena regulowana Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki.;
 5. klienci PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading.
Klienci Grupy PGNiG w podziale na podstawowe usługi świadczone przez Grupę
Usługa dystrybucji gazu ziemnego 7 mln odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazu – cena regulowane Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki.
Usługa dystrybucji ciepła odbiorcy ciepła na terenie woj. mazowieckiego (obszary Pruszkowa, Michałowic i Piastowa) oraz na terenie Górnego Śląska – cena regulowana Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki.
Usługa magazynowania przedsiębiorstwa importujące gaz ziemny do Polski lub dokonujące obrotu gazem z zagranicą – cena regulowana Taryfa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki.
Usługi wiertnicze i serwisowe oraz geofizyczno-geologiczne klienci lokalni oraz klienci międzynarodowi;

Wyniki wyszukiwania: