Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) funkcjonuje w PGNiG na podstawie Umowy zakładowej z 2 grudnia 2004 roku pomiędzy Pracodawcą a reprezentacją Pracowników.

Program regulowany jest Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn.: DzU z 2016 r. poz. 1449), a zarządzany przez TFI PZU SA.

Program emerytalny dla PGNiG SA organizowany jest z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA.

Każdy pracownik, po przepracowaniu 3 miesięcy w PGNiG, może dobrowolnie przystąpić do programu, składając odpowiednie zgłoszenie. Składki podstawowe w wysokości 7% wynagrodzenia brutto pracownika finansuje pracodawca. Składka stanowi część dochodu pracownika i podlega opodatkowaniu.

Wyniki wyszukiwania: