Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Rekrutacja

PGNiG realizuje politykę rekrutacyjną ukierunkowaną na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, których wiedza oraz kompetencje w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem obecnych pracowników zapewnią ciągłość oraz najwyższy poziom realizowanych procesów biznesowych.

W naborze nowych pracowników obowiązuje zasada pierwszeństwa rekrutacji wewnętrznej. Oznacza to, że w procesach rekrutacyjnych w pierwszej kolejności brani są pod uwagę pracownicy Grupy PGNiG, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał własnych pracowników.

Fluktuacja – nowo zatrudnieni/odejścia (podział ze względu na wiek i płeć, na koniec 2018 r.)

Wiek Liczba zatrudnionych pracowników Liczba zwolnionych pracowników
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
do 24 lat 42 159 17 39
25-34 314 443 118 231
35-44 231 335 182 274
45-55 78 270 56 310
powyżej 55 lat 18 127 143 490
Razem 683 1 334 516 1 344

Fluktuacja pracowników w latach 2017-2018 w Grupie PGNiG

Jednostki organizacyjne Nowo zatrudnieni w 2018 r. w proc. wszystkich pracowników Nowo zatrudnieni w 2017 r. w proc. wszystkich pracowników Odejścia z pracy w 2018 r. w proc. wszystkich pracowników Odejścia z pracy w 2017 r. w proc. wszystkich pracowników
PGNiG 3,90% 4,02% 4,41% 3,21%
Grupa Kapitałowa PGNiG 8,05% 6,91% 7,29% 6,13%

Wyniki wyszukiwania: