Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Staże i praktyki

PGNiG uczestniczy w szeregu inicjatyw i konkursów stażowych, w ramach których wyłania się kandydatów, którym Spółka umożliwia odbycie stażu i praktyk zawodowych. Oferowane przez Spółkę staże są atrakcyjnym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, a także zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży gazowo-naftowej.

GeoTalent

Autorski program edukacyjno-stażowy PGNiG, którego działania skierowane są do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej. W ramach programu GeoTalent prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-rozwojowym, takie jak: warsztaty, konkursy dla studentów, Program Mentoringu, Program Ambasadorski, Program Praktyk Letnich. W 2018 r. płatne praktyki w PGNiG SA odbyło łącznie 38 osób.

Energia dla Przyszłości

Program stażowy realizowany przez Spółkę w kooperacji z dwiema innymi grupami kapitałowymi pod patronatem Ministerstwa Energii. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. W trzeciej edycji programu uczestniczy 23 stażystów.

Programy stażowe z dofinansowaniem unijnym

W 2018 r. PGNiG zaangażowało się jako organizator płatnych staży dla uczestników programu stażowego realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dofinansowaniem ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza-Edukacja-Rozwój”. Na staż w 2018 r. przyjęto łącznie 3 osoby.

Złoża Kariery

Celem programu jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych, tj. objętych programem GeoTalent) zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej stabilnej spółce. W ramach programu PGNiG oferuje możliwość odbycia praktyk oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery. W  2018 r. w ramach programu przyjęto 19 praktykantów, z czego aż 13 z nich kontynuowało współpracę z PGNiG na podstawie staży lub innych form zatrudnienia. Program odpowiada również na potrzeby kadrowe w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z branżą oil & gas. „Złoża Kariery” stanowią ważne źródło pozyskiwania pracowników. W ramach 4. edycji programu zatrudniono w Spółce 15 uczestników praktyk.

W PGNiG istnieje również możliwość odbycia stażu poza wyżej wymienionymi programami. Łączna liczba uczestników praktyk i staży w 2018 r. wyniosła 253 osoby.

Liczba uczestników staży i praktyk w Grupie Kapitałowej PGNiG w latach 2017-2018:

Jednostki organizacyjne Liczba praktyk i staży w 2018 r. Liczba praktyk i staży w 2017 r.
Uczniowie Studenci Uczniowie Studenci
Grupa Kapitałowa PGNiG 279 502 225 258
PGNiG 36 217 7 109

 

Wyniki wyszukiwania: