Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Szkolenia i rozwój pracowników

Ze względu na szerokie spektrum działalności spółek zależnych podmioty Grupy PGNiG mają dużą swobodę w ustalaniu zakresu i rodzaju szkoleń pracowniczych.

Kluczową rolę w procesie rozwoju kompetencji kadr odgrywa system zarządzania szkoleniami. Pracownicy mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych przez udział w studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także odbywając praktyki zawodowe.

W zależności od zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz indywidualnych potrzeb pracownicy mogą brać udział w szkoleniach dotyczących wszelkich aspektów nowoczesnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. dotyczących ryzyka, analizy otoczenia prawnego, zagadnień związanych z obsługą klienta.

Liczba godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika

Jednostki organizacyjne 2018 2017
PGNiG 27 h 32 h
Grupa Kapitałowa PGNiG 25 h 24 h

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w danych kategoriach:

Wyniki wyszukiwania: