Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Urlopy rodzicielskie

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyński/tacierzyński i rodzicielski) w latach 2017-2018.

Jednostki organizacyjne Ogółem
(stosunek do wszystkich pracowników)
Kobiety
(stosunek do wszystkich pracowników na urlopie rodzicielskim)
Mężczyźni
(stosunek do wszystkich pracowników na urlopie rodzicielskim)
2018 2017 2018 2017 2018 2017
PGNiG 1,84% 3,13% 95,35% 97,28% 4,65% 2,72%
Grupa Kapitałowa PGNiG 2,39% 3,30% 71,40% 72,30% 28,60% 27,70%
  • Wskaźnik powrotów do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem w Grupie PGNiG w 2018 r. kształtował się na poziomie 87,2% w porównaniu z 91,5% w 2017 r.
  • Wskaźnik powrotów do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem w PGNiG w 2018 r. kształtował się na poziomie 92,1% w stosunku do 89,6% w 2017 r.

Za urlop związany z rodzicielstwem uznaje się wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka – np.: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.

Wyniki wyszukiwania: