Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Nasi pracownicy / Współpraca ze związkami zawodowymi

Współpraca ze związkami zawodowymi

W PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. PGNiG w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy

Jednostki organizacyjne 2018 2017
PGNiG 100,00% 100,00%
Grupa Kapitałowa PGNiG 96,55% 96,20%

W 2018 r. w PGNiG nie było zwolnień grupowych oraz nie odnotowano sporów zbiorowych.

Wyniki wyszukiwania: