Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Krajowe wydobycie gazu ziemnego

PGNiG posiada kilkadziesiąt koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie polskich złóż węglowodorów oraz ponad 200 koncesji na wydobywanie węglowodorów, co sprawia, że Grupa PGNiG jest liderem działalności w zakresie eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Działanie to nie tylko wpisuje się w cel wskazany w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, czyli odbudowę potencjału wytwórczego źródeł wytwarzania opartego o dostępne w kraju surowce w stopniu umożliwiającym zaspokojenie popytu, ale stanowi także element działalności biznesowej na krajowym rynku wydobywczym.

Wyniki wyszukiwania: