Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Działalność poszukiwawcza i eksploatacyjna za granicą

Grupa PGNiG jako globalny uczestnik rynku surowcowego, prowadzi działalność poszukiwawczą i wydobywczą także poza granicami Polski. Wieloletnie starania podejmowane przez Grupę wpływają na podniesienie zdolności dywersyfikacji kierunków dostaw surowców energetycznych do Polski. Możliwość wykorzystania zasobów zlokalizowanych poza granicami kraju jawi się jako ważny element służący dywersyfikacji kierunków dostaw, zwłaszcza w perspektywie budowy gazociągu Baltic Pipe, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim ze złóż na Morzu Północnym.

Wyniki wyszukiwania: