Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Rola PGNiG w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego / Działalność biznesowa PGNiG a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Działalność biznesowa PGNiG a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Działalność biznesowa Grupy PGNiG wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne kraju, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w celu, jakim jest zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego. Cel ten jest rozumiany jako ciągłe dążenie Grupy do rozwoju wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, a także magazynowania gazu i zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł dostaw dla klientów. W tym kontekście, znaczenia nabierają kluczowe projekty biznesowe związane z poszukiwaniem i wydobyciem oraz pozyskiwaniem gazu, jak również bieżąca produkcja ciepła i energii elektrycznej realizowana przez spółki z Grupy.

Grupa PGNiG stale dąży do zwiększania zasobów oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, a także zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowców do swoich klientów. W tym celu realizowana jest polityka dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego do Polski oraz program prac poszukiwawczo-wydobywczych.

W związku z rozwojem portfolio świadczonych przez PGNiG usług, w tym związanych z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej i cieplnej, znaczenie przedsiębiorstwa w procesie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sukcesywnie wzrasta.

Wyniki wyszukiwania: