Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Rola PGNiG w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego / Wielkość i dostępność pojemności magazynowych gazu ziemnego

Wielkość i dostępność pojemności magazynowych gazu ziemnego

Grupa PGNiG za pośrednictwem GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania, który odpowiada za zapewnienie funkcjonowania instalacji magazynowych, świadczenie usług magazynowych oraz eksploatację, konserwację, remonty instalacji i urządzeń magazynowych. Usługi magazynowania obejmują trzy horyzonty czasowe: długoterminowe, krótkoterminowe i śróddzienne, co pozwala na pełne uelastycznienie oferty przedsiębiorstwa.

Grupa PGNiG dysponuje obecnie 7 podziemnymi magazynami gazumagazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. ziemnego wysokometanowego współpracującymi z gazowym systemem przesyłowym oraz dwoma magazynami gazu zaazotowanego. PGNiG w ramach „Programu rozwoju pojemności czynnej PMGmagazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.” podejmuje także działania, których celem jest rozbudowa zdolności magazynowania gazu ziemnego. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii docelowy wolumen zdolności PMGmagazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. w roku 2030 ma wynieść około 4 mld m³.

Ważną rolą Grupy PGNiG jest odpowiedzialność za utrzymanie zapasów obowiązkowych produktów naftowych i gazu ziemnego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

ikony_0002_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7

podziemnych magazynów gazu wysokometanowego

Wyniki wyszukiwania: