Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Działalność społeczna PGNiG

Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów w życiu społeczności lokalnych powoduje, że Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Grupa realizuje swoją działalność dobroczynną i charytatywną głównie poprzez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zakres działalności Fundacji PGNiG obejmuje wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu  dziedzictwa narodowego i rozwojowi kultury; działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz promocję sportu. Celem działań Fundacji jest także promowanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz utrwalanie pamięci o polskich bohaterach.

Działalność Fundacji opiera się na współpracy z partnerami programowymi i realizacji własnych projektów, co pozwala na dotarcie do najbardziej potrzebujących osób na terenie całej Polski.

W 2018 r. prace Fundacji PGNiG skupione były na realizacji trzech autorskich programów: „Być jak Ignacy”, „Rozgrzewamy Polskie Serca” oraz „Powietrze bez śmieci”.

„Być jak Ignacy” to program popularyzujący ideę nauki wśród uczniów szkół podstawowych, jednocześnie przybliżający najmłodszym wyjątkową postać patrona Fundacji Ignacego Łukasiewicza  oraz innych wybitnych polskich naukowców. Filarem programu jest strona internetowa, na której znajdują się interaktywny komiks oraz filmy edukacyjne prezentujące eksperymenty naukowe.

Program  dociera nie tylko do pasjonatów nauki i jej historii, ale przede wszystkim do młodych ludzi ciekawych otaczającego ich świata. Tworzone materiały mają przystępną formę, umożliwiają zdobycie wiedzy oraz pozwalają poznać inspirujące historie przodków, jednocześnie wykorzystując atmosferę sprzyjającą nauce przez zabawę.

W ramach programu organizowany jest konkurs na „Naukową Szkołę Ignacego”. Pod koniec 2018 r. do trzeciej edycji konkursu zgłosiło się ponad 1250 szkół z całej Polski. W ramach konkursu zostanie wyłonionych 16 placówek (po jednej z każdego województwa), które w najciekawszy sposób zorganizują i udokumentują pracę specjalnie powołanego koła naukowego, a także przygotują projekt. Aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu takiego koła, opracowano scenariusze lekcji dostosowane do potrzeb klas 0-3 oraz 4-6. W poprzedniej edycji programu do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 650 szkół. Projekt został podsumowany w czerwcu 2018 r. podczas uroczystej gali, na której zaprezentowano zwycięskie szkoły. Program „Być jak Ignacy” jest realizowany  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i objęty patronatem medialnym Polskiego Radia.

W ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” realizowane są projekty edukacyjne i filmowe, inicjatywy wspierające weteranów oraz działania w sferze kultury. Fundacja pielęgnuje pamięć o „Żołnierzach Niezłomnych”, przez wiele lat przemilczanych bohaterach antykomunistycznego podziemia. W marcu 2018 r., z inicjatywy Fundacji, odbyła się pierwsza pielgrzymka Żołnierzy Niezłomnych na Jasną Górę. W czasie uroczystości Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG, odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

W ramach programu realizowany jest także projekt, we współpracy ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny, o nazwie „Rachunek wdzięczności”. Poza wsparciem Powstańców Warszawskich, pomoc kierowana jest do górników strajkujących w Kopalni „Wujek”. Polscy bohaterowie otrzymują bezpośrednie wsparcie w wysokości do 900 złotych rocznie w celu pokrycia opłat za gaz, co w wielu przypadkach pokrywa je w całości.

W 2018 r. w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” wsparto Fundację Przestrzeni Obywatelskiej i Spraw Społecznych w ich wieloletnim programie „Recovering Forgotten History”. Program ten polega na prostowaniu zapisów w książkach i wydawnictwach historycznych, wydawanych na całym świecie, w odniesieniu do historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja włączyła się do walki z problemem smogu w Polsce i  pod koniec 2017 r. razem ze spółkami z Grupy PGNiG zainicjowała program edukacyjny „Powietrze bez śmieci”, który składał się z kampanii informującej Polaków o problemie smogu, poprzez reklamę, social media i stronę internetową. Drugim filarem były dwa konkursy przeprowadzone w 2018 r. – pierwszy, w którym mieszkańcy poprzez głosowanie mogli wygrać budowę naukowego placu zabaw na terenie swojej gminy oraz drugi skierowany do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych, gdzie uczniowie mogli wygrać wyposażenie pracowni biologicznej. Ponadto, nauczyciele przeprowadzili serię lekcji dotyczących smogu oraz przedstawiali specjalne sprawozdanie z tych zajęć. W 2018 r. w programie wzięło udział ponad 170 gmin i prawie 1000 szkół. Scenariusze lekcji powstały we współpracy z metodykiem  w oparciu o podstawę programową. Poprzez tę akcję Spółka prowadzi autorską kampanię edukacyjną, która polega na wspieraniu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w projektach służących poprawie jakości powietrza.

Projekt był poświęcony edukacji na temat zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem „niskiej emisji”, czyli w głównej mierze spalin pochodzących z pieców starego typu, w których można spalać prawie wszystko. Program skupiał się na komunikacji skierowanej do rodzin przez budowanie zdrowych nawyków u przyszłych pokoleń.

Program stypendialny „Zagrzewamy do nauki” stworzony został w 2009 r. przez spółkę PGNiG Termika z myślą o najzdolniejszych uczniach klas III i IV kształcących się w szkołach średnich. W 2018 r. Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza przyznała dziesięć jednorazowych stypendiów: trzy stypendia dla uczniów klas III o profilu technik-energetyk, cztery stypendia dla uczniów klasy IV o profilu technik-energetyk, trzy stypendia dla uczniów klasy IV o profilu technik-elektryk.

Fundacja wypłacała także stypendia naukowe dla dzieci tragicznie zmarłych pracowników Grupy PGNiG. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką 13 stypendystów.

Kolejnym działaniem Fundacji jest założenie „Edukacyjnej Pasieki – Energia z Miodu”. Projekt łączy kwestie ochrony środowiska z elementami edukacyjnymi, z uwagi na odbywające się w okresie wiosenno-letnim warsztaty edukacyjne o pszczołach i pszczelarstwie miejskim. W 2018 roku pasieka edukacyjna liczyła 24 ule.

Wśród działań podejmowanych przez Fundację należy wyróżnić dotację działań statutowych Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. PGNiG jest jednym z głównych fundatorów Muzeum, którego celem jest wsparcie i troska o kolebkę branży naftowej – najstarszą kopalnię ropy naftowej i dorobek pozostały po wielkim polskim wynalazcy i filantropie Ignacym Łukasiewiczu.

Pozostała działalność społeczna PGNiG

Do innych projektów składających się na działania służące realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju, odbywających się w 2018 r. należy zaliczyć:

  • Dzień Zdrowia – II edycja programu profilaktycznych badań medycznych dla pracowników Centrali PGNiG, obejmowała nieodpłatne m.in. badania kardiologiczne, antynowotworowe, a także warsztaty antystresowe. W 2018 roku w akcji wzięło udział ponad 300 osób;
  • Kropelka Energii – w Centrali PGNiG dwukrotnie w 2018 r. odbyła się akcja krwiodawstwa, przy czym jesienią PGNiG uczestniczyło w Ogólnokrajowej Akcji Zbiórki Krwi Energetyków „Kropelka Energii dla Niepodległej”. Ponadto akcje krwiodawstwa, w których uczestniczyli pracownicy organizowały także Oddziały PGNiG w Zielonej Górze i Sanoku wraz ze spółkami z całej Grupy;
  • Akcja edukacyjna „Górnik w przedszkolu/szkole” – akcja wolontariusz z udziałem pracowników PGNiG – Oddział w Zielonej Górze oraz PGNiG – Oddział Geologii i Eksploatacji. Celem projektu jest promocja i przybliżenie najmłodszym zawodu górnika naftowego podczas prezentacji odbywających się w szkołach, przedszkolach lub przy okazji Barbórki. W 2018 r. ponad 160 górników-wolontariuszy odwiedziło łącznie 243 placówki (ponad 18 tysięcy dzieci).

Muzeum Gazownictwa

Muzeum Gazownictwa w Warszawie mieszczące się na terenie zespołu obiektów „Gazowni na Woli”, obecnej siedziby PGNiG, jest jednym z najlepiej zachowanych kompleksów architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. W 2018 r. Muzeum odwiedziło blisko 4 tys. osób, w tym ponad 30 grup szkolnych w ramach lekcji muzealnych, 20 grup dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato i Zima w Mieście” oraz ponad 20 zorganizowanych grup dorosłych (m.in. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i grup turystycznych). Muzeum uczestniczyło też w akcji Noc Muzeów, kiedy w ciągu jednego wieczoru przez jego zabytkowe mury przewinęło się ponad 900 osób.

Ponadto w 2018 r. rozpoczęto prace koncepcyjne nad modernizacją Muzeum w celu otwarcia go dla szerszego grona zwiedzających oraz przedstawienia eksponatów i tematyki związanej z „Gazownią na Woli” czy historią gazownictwa i Spółki PGNiG w sposób nowoczesny, zgodnie z najnowszymi trendami muzealnymi i wystawienniczymi.

RESPECT Index

W 2018 r. Spółka po raz 12 przeszła pozytywną weryfikację do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Od początku istnienia RESPECT Index, PGNiG należy do tej elitarnej grupy podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do indeksu włączone są firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Warunkiem koniecznym udziału w indeksie jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez niezależnego audytora projektu.

Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki, które go współtworzą charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG.

Wyniki wyszukiwania: