Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Wprowadzenie

Grupa Kapitałowa PGNiG podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i podejmuje działania prośrodowiskowe w kluczowych obszarach związanych z jej aktywnością biznesową.

Wsparciem w realizacji tych zadań jest opracowywanie standardów technicznych dla realizacji prac w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, dobre praktyki przemysłu naftowego i gazowego, prewencję w ramach poszukiwań i wydobycia złóż, analizę ryzyka środowiskowego oraz monitoring wpływu działalności na środowisko. Stosowane są technologie redukujące negatywne oddziaływanie na środowisko oraz systemy zarządzania, w ramach których realizowane są cele i zadania wpływające na poprawę efektywności środowiskowej.

Zdecydowane zaangażowanie i determinacja kadry menedżerskiej oraz odpowiednie przygotowanie personelu mają przełożenie na doskonalenie efektów działalności środowiskowej Grupy PGNiG, jej wyrobów i usług, w duchu zgodności z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Wyniki wyszukiwania: