Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Likwidacja odwiertów

W 2018 r. w Polsce odwiercono i zlikwidowano otwory w następujących lokalizacjach: Kotlin, Sośnina i Chmielnik. Były to otwory o charakterze poszukiwawczym.

Ponadto zlikwidowano jeden odwiert badawczy w Goszczanowie. Likwidacja odwiertów następowała z uwagi na brak uzyskania przemysłowego przepływu węglowodorów lub z uwagi na badawczy charakter prowadzonych prac. W 2018 r. podjęto i zrealizowano także decyzję o likwidacji 96 odwiertów powstałych w poprzednich latach zlokalizowanych na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Odwierty i otwory wiertnicze przeznaczone do likwidacji są zamykane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych do niego. Zlikwidowane otwory są trwale oznaczone w terenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. 2002 nr 94 poz. 838), jak również zgodnie z obowiązującymi w zakładzie górniczym „Wytycznymi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dotyczącymi zabezpieczenia, likwidacji czasowej i likwidacji otworów wiertniczych i odwiertów” oraz instrukcją PGNiG OGiE.

Wyniki wyszukiwania: