Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Kluczowe zdarzenia w 2018 r.

Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska

W 2018 r. nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Ocena i selekcja dostawców według kryteriów środowiskowych oraz negatywny wpływ na środowisko podmiotów łańcucha dostaw

W 2018 r. w PGNiG nie prowadzono szczegółowej oceny i selekcji dotyczącej tak nowych dostawców, jak i podmiotów wymienionych w łańcuchu dostaw, pod względem spełniania kryteriów środowiskowych. Środkami podjętymi w związku z ww. faktem jest przygotowanie Kodeksu dostawców PGNiG, w którym uwzględnia się kwestie oddziaływania na środowisko, jego przyjęcie planuje się do końca 2019 r.

Wyniki wyszukiwania: