Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Raport Zintegrowany PGNiG 2018 / Otoczenie i interesariusze / Środowisko naturalne / Rekultywacja i badania na majątku nieprodukcyjnym

Rekultywacja i badania na majątku nieprodukcyjnym

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395) spowodowało konieczność nowego podejścia do prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego na majątku nieprodukcyjnym, gdzie historyczna działalność produkcji gazu miejskiego z węgla kamiennego spowodowała przekształcenia i lokalne zanieczyszczenie środowiska. W ramach planu prac remediacyjnych w pierwszej kolejności wymagane jest wykonanie aktualnych badań stanu środowiska oraz zaplanowanie tańszych i skuteczniejszych metod jego oczyszczania.

W 2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące aktualizacji oceny stanu powierzchni ziemi nieruchomości należących do majątku nieprodukcyjnego oraz rozpoczęto badania w 24 lokalizacjach.

Na nieruchomościach w Barlinku i Szprotawie zostały wykonane aktualizacje badań oraz ocena możliwości zastosowania metody biologicznej do procesów remediacji. Ze względu na rodzaj występujących gruntów oraz uwarunkowania hydrologiczne nie było możliwe efektywne zastosowanie wspominanej metody. Zostały określone nowe możliwości prowadzenia procesu remediacji.

Ponadto, prowadzono badania monitoringowe stanu środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego składowiska odpadów w Zabrzu-Biskupicach.

Wyniki wyszukiwania: