Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Wykorzystywane materiały i surowce

Zużycie gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego w Grupie Kapitałowej PGNiG w latach 2016-2018

Zużycie surowców i paliw ogółem 2018 2017 2016
[mln m3] [mln Mg] [mln m3] [mln Mg] [mln m3] [mln Mg]
Gaz ziemny 323,4 376,5 152,8
w tym PGNiG 292,1 270,2 56,4
Węgiel kamienny 2,9 2,9 2,9
Węgiel brunatny

Surowce nieodnawialne są podstawowym źródłem przy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w Grupie PGNiG. Węgiel kamienny jest używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrociepłowniach Grupy PGNiG TERMIKA, podczas gdy gaz ziemny zużywany jest w pozostałych spółkach do ogrzewania budynków, produkcji ciepła, energii (w tym także do produkcji energii elektrycznej w procesie ko- i trigeneracji) oraz procesów technologicznych takich jak zasilanie pogrzewaczy ropy naftowej w procesie odsiarczania i odsalania, kotłów, silników tłoczni gazu, turbin gazowych, dopalania gazów odpadowych.

W 2018 r. odnotowano wzrost zużycia gazu w PGNiG, co jest spowodowane spalaniem podczas udostępniania złóż (flarowanie). Większość spółek próbuje ograniczać zużycie gazu ziemnego poprzez modernizacje swoich instalacji grzewczych.

Wyniki wyszukiwania: