Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Zużycie wody w Grupie Kapitałowej PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2016-2018

Wody (mln m3) 2018 2017 2016
Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG PGNiG Grupa Kapitałowa PGNiG
Powierzchniowe pobierane z ujęć własnych 158,3 156,2 159,5
Podziemne pobierane z ujęć własnych 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Gromadzone z opadów
Kupowane z sieci wodociągowej, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych 2,0 0,1 1,6 0,1 1,7

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zaopatrują się w wodę na cele technologiczne i socjalno-bytowe z własnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych lub z sieci wodociągowej. Zużycie wody w danym roku uzależnione jest od ilości realizowanych prac poszukiwawczych, inwestycyjnych, a także potrzeb spółek związanych z energetyką. Aby nie pogorszyć jakościowego i ilościowego zasobu jednolitych części wód w obrębie prowadzonej działalności, dokonujemy oceny wpływu na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych oraz podejmujemy działania związane z monitoringiem i ochroną wód. W 2018 r. nastąpił nieznaczny wzrost zużycia wody.

Wyniki wyszukiwania: