Raport
Zintegrowany 2018
Menu

PSG zamierza realizować zadania związane z budową sieci gazowych, przyłączaniem nowych odbiorców, modernizacją  sieci oraz inicjatywy stymulujące rozwój rynku gazu i gazowego systemu dystrybucyjnego m.in. poprzez:

  • rozbudowywanie punktów wyjścia z sieci przesyłowej;
  • rozwój dystrybucji gazu w PSG z wykorzystaniem technologii LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. – budowa stacji regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji., które będą zarówno zasilały docelową sieć wyspową, jak i stanowiły element pregazyfikacji (z uwzględnieniem projektów akwizycyjnych). W ramach „Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski realizowanego przez PSG w latach 2018-2022” spółka identyfikuje możliwość uruchomienia docelowo 77 stacji regazyfikacjiRegazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie.Regazyfikacja – proces zmiany stanu skupienia gazu z postaci skroplonej do gazowej poprzez ogrzewanie. LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.;
  • identyfikację możliwości współpracy biogazowni rolniczych z siecią dystrybucyjną.

PSG będzie kontynuowała realizację zadań w ramach „Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”. Działania obejmować będą 9 zadań związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Ponadto, planowana jest kontynuacja realizacji 44 zadań objętych programem inwestycji strategicznych oraz prowadzenie standardowych działań związanych z rozbudową sieci gazowej i przyłączaniem nowych odbiorców na terenie kraju oraz modernizowaniem istniejącej infrastruktury sieciowej.

Kategoria zadań inwestycyjnych Nakłady w 2019 r. (w mln zł)
Rozbudowa sieci i przyłączy 882
Modernizacja sieci 722
Inne 390
Razem 1 994

Wyniki wyszukiwania: