Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Poszukiwanie i Wydobycie

Prognozowane wydobycie w Polsce w 2019 r. to 3,9 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem – 0,8 mln ton.

W 2019 r. w Oddziale Sanok planowane są prace związane m.in. z:

  • zagospodarowaniem odwiertów: Przeworsk (-24,-25), Gilowice 1, Przemyśl (-287K, -289K, -290, -299K, -308K, -354K, -355K, -356K, -357K, -303K, -304K, -350K, -351K, -352K, -353K), Gnojnica (-2K, -3K), Kraczkowa-3, Palikówka (-10K, -13K), Sędziszów (-38, -39), Rogoźnica (-3K, -4K, -5K), Wielgoszówka-1K, Nowe Sioło-1, Mielniki-1, Czarna Dolna-1, Korzeniówek-1, Królewska Góra-1, Przeworsk (-26, -27, -28, -29);
  • zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów: Przemyśl (-283, -286, -288K, -302K, -305), Brzyska Wola-2 i Dąbrowica Duża (-3, -6).

Z kolei w 2019 r. w Oddziale Zielona Góra planowane są prace związane m.in. z:

  • zagospodarowaniem złóż: Miłosław (odwiert Miłosław-5K/H), Kamień Mały, Gryżyna, Różańsko, Sieraków, Babimost i Zbąszyń;
  • zagospodarowaniem odwiertów: Pniewy-5H, Wielichowo-8, Koźminiec-1, Grotów (-4k, -10, -12k), Dzieduszyce-11K.

Poza tym oba oddziały wydobywcze PGNiG będą realizowały inne projekty mające głównie na celu utrzymanie lub zwiększenie wydobycia węglowodorów – należą do nich m.in. prace z zakresu zabudowy sprężarek gazu, rozbudowy kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego, przebudowy tłoczni czy modernizacji układu rurociągów i gazociągów przesyłowych.

Wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym PGNiG będzie kontynuować projekt badawczy wykorzystania technologii szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego w Gilowicach. Dzięki tej technologii PGNiG będzie mogło zwiększyć w przyszłości swój krajowy potencjał wydobywczy. Metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych, jednocześnie odmetanowanie kopalń wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa pracy górników oraz pozwoli ograniczyć emisję metanu, agresywnego gazu cieplarnianego, do atmosfery.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowanie złóż Skogul oraz Ærfugl. Spółka będzie również prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno analizy w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje złóż gazowych w Norwegii. Na początku 2019 r. liczba posiadanych koncesji ulegnie zwiększeniu do 24 w związku z rozstrzygnięciem ostatniej rundy koncesyjnej APA 2018.

Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round). Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (Farm In) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (Farm Down). W przyszłości PGNiG UN nie wyklucza uczestnictwa jako partner w wierceniach prowadzonych w strefie arktycznej. Wynika to m.in. z faktu posiadania udziałów w koncesji PL 850 na Morzu Barentsa.

W Pakistanie na 2019 r. zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rehman-5 oraz rozpoczęcie wiercenia otworów eksploatacyjnych Rehman-6 i Rizq-3, co będzie się wiązało z zaangażowaniem drugiego urządzenia wiertniczego. W 2019 r. PGNiG ma zamiar również rozpocząć wiercenia otworów Rehman-7 oraz Rizq-4. Równolegle do prac wiertniczych prowadzone będą prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji. W 2019 r. przewidziano do podłączenia odwierty Rizq-3, Rehman-5 oraz Rehman-6. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych Oddział w Pakistanie planuje także ukończenie rozpoczętych w 2018 r. zdjęć sejsmicznych 3D na obszarze potencjalnego złoża W1 oraz 2D na obszarze potencjalnego złoża W2.

W obszarze usług sejsmicznych planowane prace na 2019 r. obejmują m.in. akwizycje danych sejsmicznych 2D i 3D w kraju (głównie dla PGNiG) i za granicą, w tym: w Niemczech, Holandii, Bułgarii, Egipcie, Mozambiku oraz na Węgrzech i Ukrainie.

Wyniki wyszukiwania: