Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Pozostałe segmenty

PGNiG Technologie

PGNiG Technologie jest w trakcie reorganizacji dotychczasowego modelu działalności, który ma zostać dostosowany do aktualnych możliwości oraz potrzeb rynkowych. Zgodnie z założeniami na lata 2018-2020, działać będzie przede wszystkim w kierunku świadczenia usług budowlano-montażowych oraz produkcji wyrobów gotowych w sektorze gazownictwa i górnictwa naftowego, głównie w ramach Grupy PGNiG. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem spawalniczym, PGNiG Technologie zamierza dodatkowo zdobywać zlecenia z zakresu spawaniana obiektach liniowych.

Planowane jest również zwiększenie efektywności pozyskiwania wysokobudżetowych zadań strategicznych związanych z budową lub modernizacją gazociągów, ropociągów i kopalń, a także zagospodarowaniem złóż i podziemnych magazynów gazu. PGNiG Technologie dąży także do pozyskania zamówień na rynkach zagranicznych (głównie w Norwegii i na Ukrainie) oraz w branży elektroenergetycznej.

PGNiG Serwis

Spółka dostrzega szanse w postępującym procesie optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych w Grupie PGNiG, czego skutkiem mogłoby być przejmowanie obowiązków w zakresie działalności pomocniczej oraz świadczenie usług wsparcia dla kolejnych spółek z Grupy PGNiG. W 2019 r. PGNiG Serwis zamierza również rozszerzyć działalność w obszarze bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz IT.

Gazoprojekt

Gazoprojekt w 2019 r. będzie dążył do utrzymania świadczenia usług dla już pozyskanych klientów – nie tylko w ramach Grupy PGNiG, ale także innych czołowych firm na rynku gazu i ropy. W szczególności dotyczy to projektów związanych z przesyłem, magazynowaniem ropy i gazu oraz rozbudową instalacji chemicznych. Ponadto, Gazoprojekt planuje również m.in. rozbudować bazę kontaktów, co docelowo pozwoliłoby pozyskiwać tematy projektowe na rynkach zagranicznych.

Geovita

W najbliższym okresie spółka będzie kontynuować działania restrukturyzacyjne w obszarze optymalizacji kosztowej, poprawy efektywności kanałów sprzedaży i procesów operacyjnych.

CLPB

Celem CLPB jest utrzymanie pozycji wiodącego laboratorium badawczego i punktu legalizacyjnego w zakresie urządzeń i systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle gazu ziemnego oraz laboratorium kontroli jakości gazów ziemnych w zakresie wszystkich rodzajów gazów ziemnych (L i E) i ich form (CNGCNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.CNG – Compressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.) oraz biogazu. W najbliższych latach CLPB zamierza również rozszerzyć kompetencje w zakresie badań wodoru jako paliwa do pojazdów (brak tego typu laboratorium w Polsce przy powstającym rynku paliwa wodorowego) oraz analiz geologicznych (badania porozymetryczne i gazów rdzeniowych oraz analizy ciekłych kopalin węglowodorowych).

Wyniki wyszukiwania: