Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje w 2018 r.

W 2018 r. w KPMG Kosakowo prowadzono dalsze prace związane z budową 5 komór Klastra B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W dniu 10 stycznia 2019 r. przekazano PGNiG wybudowane trzy komory magazynowe K-6, K-8 i K-9 na Klastrze B.

W grudniu 2018 r. GSP wystąpiła do Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji Energetyki. z wnioskiem o dokonanie zmiany w koncesji poprzez zwiększenie wielkości pojemności czynnej KPMG Kosakowo o dodatkową czynną pojemność magazynową. Komory K-7 oraz K-10 mają zostać oddane do użytku we wrześniu 2021 r. Po zakończeniu inwestycji pojemność czynna KPMG Kosakowo wyniesie ok. 300 mln m3.

W zakresie realizacji kontraktu budowy KPMG Kosakowo opracowano wniosek na zmianę koncesji KPMG Kosakowo, który złożono do Ministerstwa Środowiska w 2017 r. celem uzyskania decyzji administracyjnej zmiany koncesji. Zmiana koncesji obejmuje budowę 10 komór magazynowych zgrupowanych po 5 na dwóch klastrach o symbolach C i D wraz z gazociągami i rurociągami technologicznymi (opisana procedura nie została zakończona w 2018 r.).

Wyniki wyszukiwania: