Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Opis segmentu

Podstawową działalność segmentu stanowi obrót gazem ziemnym. Segment sprzedaje w Polsce gaz wydobywany ze złóż krajowych i gaz importowany, a Grupa PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na krajowym rynku.

Sprzedaż hurtowa gazu na rynku krajowym realizowana jest za pośrednictwem PGNiG, natomiast sprzedaż detaliczna za pośrednictwem spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Poprzez spółki PGNiG Supply and Trading GmbH (sprzedaż hurtowa) i PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading Europe Sales GmbH (sprzedaż detaliczna), Grupa PGNiG rozwija swoją działalność w Niemczech, Holandii i Austrii. Ponadto, segment prowadzi działalność handlową na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla, a także ropy naftowej (od 2018 r. przez PSTPGNiG Supply & TradingPGNiG Supply & Trading). Segment wykorzystuje siedem podziemnych magazynów gazu Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej.Podziemne Magazyny Gazu (PMG) – magazyny utworzone w dwóch rodzajach struktur geologicznych – w złożach soli (tzw. kawernowe podziemne magazyny gazu „KPMG”) oraz w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej. oraz świadczy usługę biletową w zakresie magazynowania gazu na rzecz klientów zewnętrznych. Rolę operatora systemu magazynowania gazu pełni spółka Gas Storage Poland Sp. z o.o.

Spółki segmentu: PGNiG, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., PGNiG Supply and Trading GmbH, Gas Storage Poland Sp. z o.o.

 

Wyniki wyszukiwania: