Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Grupa PGNiG w 2018 r.

ikony_0023_Inteligentny-obiekt-wektorowy
41,2 mld zł

przychody ze sprzedaży

ikony_0011_Inteligentny-obiekt-wektorowy
7,1 mld zł

EBITDA

ikony_0021_Inteligentny-obiekt-wektorowy
4,4 mld zł

EBIT

ikony_0020_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3,2 mld zł

zysk netto

ikony_0034_Inteligentny-obiekt-wektorowy
132

projekty innowacyjne w fazie realizacji

ikony_0018_Inteligentny-obiekt-wektorowy
24,8 tys.

liczba pracowników

ikony_0009_Inteligentny-obiekt-wektorowy
96,6 %

pracownicy objęci zbiorowym układem pracy

201
1,3 mld zł

nakłady na inwestycje środowiskowe

PGNiG na GPW

ikony_0032_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3.

największa spółka na GPW*

ikony_0007_Inteligentny-obiekt-wektorowy
39,9 mld zł

kapitalizacja rynkowa

ikony_0025_Inteligentny-obiekt-wektorowy
24,2 mln zł

średnia dzienna wartość obrotu

ikony_0010_Inteligentny-obiekt-wektorowy
8,8 %

ROE

ikony_0006_Inteligentny-obiekt-wektorowy
6,0 %

ROA

ikony_0019_Inteligentny-obiekt-wektorowy
5,6

EV/EBITDA

ikony_0026_Inteligentny-obiekt-wektorowy
12,4

P/E

ikony_0030_Inteligentny-obiekt-wektorowy
1,1

P/BV

*pod względem kapitalizacji rynkowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Poszukiwanie i Wydobycie

ikony_0028_Inteligentny-obiekt-wektorowy
1,3 mln ton

wydobycie ropy naftowej, kondensatu i NGL

ikony_0003_Inteligentny-obiekt-wektorowy
4,5 mld m³

wydobycie gazu ziemnego

ikony_0005_Inteligentny-obiekt-wektorowy
54

liczba kopalń ropy i gazu w Polsce

05
209

liczba koncesji wydobywczych

drill
ponad 2 tys.

liczba odwiertów eksploatacyjnych

204
47

liczba koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż*

ikony_0029_Inteligentny-obiekt-wektorowy
858 mln boe

zasoby gazu i ropy naftowej

ikony_0006_Inteligentny-obiekt-wektorowy
71 %

udział segmentu w EBITDA Grupy za 2018 r.

*koncesje krajowe

Obrót i Magazynowanie

ikony_0027_Inteligentny-obiekt-wektorowy
29 mld m³

wolumen sprzedaży gazu

06
8,8 mld m³

wolumen sprzedaży gazu na TGE

ikony_0004_Inteligentny-obiekt-wektorowy
13,5 mld m³

wolumen importu gazu

ikony_0016_Inteligentny-obiekt-wektorowy
3,0 mld m³

pojemność magazynów

Dystrybucja

klienci
7 mln

klientów

ikony_0031_Inteligentny-obiekt-wektorowy
1 510

liczba zgazyfikowanych gmin

ikony_0001_Inteligentny-obiekt-wektorowy
11,7 mld m³

wolumen dystrybucji gazu

przylacza
186 tys. km

długość sieci dystrybucyjnej z przyłączami

Wytwarzanie

cieplo
40,7 PJ

produkcja ciepła

elektryczz
1,2 GW

moc elektryczna

heat
5,3 GW

moc cieplna

ikony_0014_Inteligentny-obiekt-wektorowy
4,0 TWh

produkcja energii elektrycznej

Wyniki wyszukiwania: