Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Inwestycje w 2018 r.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 989 mln zł i były o 14% wyższe od nakładów poniesionych w 2017 r.

Do najważniejszych zadań poszukiwawczych (pod kątem wielkości przeznaczonych środków) realizowanych w 2018 r. należało m.in.:

  • odwiercenie otworu rozpoznawczego Pniewy 5KH – 30,5 mln zł;
  • odwiercenie otworu rozpoznawczego Krobielewko 8 – 25,6 mln zł;
  • wykonanie szczelinowania i prób złożowych na otworze Kramarzówka 2H – 35 mln zł.

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność poszukiwawczą w kraju i zagranicą wyniosły 764 mln zł.

09
764 mln zł

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność poszukiwawczą w kraju i za granicą

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi (pod kątem wielkości przeznaczonych środków) w 2018 r. były m.in.:

  • zagospodarowanie i podłączenie do eksploatacji – na złożu Husów-Albigowa-Krasne element złożowy Siedleczka – 6 odwiertów wykonanych w latach poprzednich: Siedleczka-8, Siedleczka-9, Siedleczka-10K, Siedleczka-11K, Siedleczka-12K, Siedleczka-13K;
  • zagospodarowanie odwiertów Sowia Góra–11K, Lubiatów–11H, –13K poprzez wykonanie niezbędnej infrastruktury służącej do podłączenia odwiertów do istniejącej instalacji na kopalni Lubiatów.

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność wydobywczą w kraju i za granicą wyniosły 225 mln zł. Nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2018 r. wyniosły 94 mln zł i były o 6% niższe niż w 2017 r. W 2018 r. nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii (bez uwzględnienia kwoty z tytułu akwizycji) wyniosły 302 mln zł. Kontynuowano wykonanie dodatkowych odwiertów produkcyjnych na złożu Gina Krog, co pozwala na optymalizację finansowania projektu. W 2018 r. norweskie Ministerstwo Ropy i Gazu zatwierdziło plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul – rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2020 r. Zgodnie z założeniami strategicznymi PGNiG UN sfinalizowało istotną akwizycję, nabywając od Equinor udziały w złożu Tommeliten Alpha, które obecnie znajduje się w fazie zagospodarowania.

ikony_0023_Inteligentny-obiekt-wektorowy
225 mln zł

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność wydobywczą w kraju i za granicą

Wyniki wyszukiwania: