Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Rynek ropy naftowej

Cena ropy na początku 2018 r. utrzymywała tempo wzrostu z drugiej połowy 2017 r. Stabilny wzrost cen był możliwy dzięki dotrzymywaniu ustaleń dotyczących obniżenia wielkości wydobycia surowca przez kraje zrzeszone w oraz kraje współpracujące, m.in. Rosję. Część producentów obniżyła nawet produkcję poniżej poziomów uzgodnionych w ramach porozumienia.

Cena ropy naftowej w 2018 r.

Cena ropy Brent oraz WTI(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca.(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca. w 2017 r. i 2018 r. (kontrakt month ahead)

Źródło: ICE - Intercontinental Exchange(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami.(ang. Intercontinental Exchange) – amerykańska giełda wyspecjalizowana w handlu energią i surowcami., NYMEX - New York Mercantile ExchangeNowojorska Giełda Towarowa.Nowojorska Giełda Towarowa.

W I kwartale 2018 r. nastąpił krótkotrwały spadek cen ropy w wyniku dynamicznie rosnącej liczby odwiertów w Stanach Zjednoczonych. W marcu cena wróciła jednak do trendu wzrostowego na skutek niepokojących doniesień z Libii, gdzie lokalne grupy partyzanckie wtargnęły na teren instalacji wydobywczych jednego z największych pól naftowych w kraju – Sharara.

W II kwartale cena surowca kontynuowała wzrosty przy obniżonej produkcji ropy w Wenezueli. Globalna niższa podaż ropy skłoniła producentów w Ameryce Północnej do zwiększenia produkcji. W maju produkcja w Stanach Zjednoczonych (10,73 mln bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów. dziennie) zbliżyła się do wolumenu produkowanego przez światowego lidera, Rosję (11 mln bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów. dziennie). Spowodowało to obniżkę cen ropy na przełomie maja i czerwca, szczególnie amerykańskiego indeksu WTI(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca.(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca.. Spread cenowy na kontrakcie Month Ahead wyniósł 9 dolarów na baryłce na korzyść ropy Brent w odniesieniu do indeksu amerykańskiego. Pod koniec kwartału na szczycie OPECOPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy.OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy. uchwalono zwiększenie produkcji ropy o 1 mln baryłek dziennie.

Trzeci kwartał na rynku ropy minął pod znakiem rosnącego ryzyka niewystarczającej podaży na globalnym rynku. Z drugiej strony, chińsko-amerykańska wojna handlowa zwiększyła obawy inwestorów dotyczące spowolnienia gospodarczego i obniżenia światowego popytu na ropę naftową.

Na początku czwartego kwartału zanotowano najwyższe ceny ropy w całym 2018 r. Na początku października kontrakt Month Ahead ropy Brent był wart 86,29 USD/bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.. Następnie ceny zaczęły gwałtownie spadać w odpowiedzi na wyłączenie 8 państw z amerykańskich sankcji importu ropy z Iranu. Do tej grupy należały: Chiny, Grecja, Tajwan, Turcja, Włochy, Indie, Japonia i Korea Południowa. Zagrożenie niedostatecznej podaży na globalnym rynku znacznie się oddaliło, co znalazło odzwierciedlenie w cenie surowca, która w listopadzie spadła o 24%. W grudniu podczas spotkania krajów OPECOPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy.OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy. i państw współpracujących z organizacją ustalono ograniczenie produkcji surowca w 2019 r. o 1,2 mln baryłek dziennie.

Globalny popyt na rynku ropy
mln bbl/d Popyt 2017 2018
I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze
OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza. 46,81 47,66 47,25 48,04
w tym USA 19,80 20,11 20,28 20,64
Non-OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza. 51,04 51,61 52,10 52,75
w tym Chiny 13,38 13,35 13,91 13,84
Razem Świat 97,84 99,26 99,36 100,78
Źródło: EIA
Globalna podaż na rynku ropy
2017 2018
I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze
OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza. 27,02 27,76 28,91 30,47
w tym USA 15,24 16,07 17,08 18,58
Non-OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza. 69,96 70,67 70,05 70,75
w tym Chiny 4,82 4,75 4,79 4,79
w tym kraje byłego FSU 14,37 14,27 14,41 14,72
w tym OPECOPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy.OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy. 39,01 39,56 39,10 39,11
Razem Świat 96,99 98,44 98,96 101,21
Źródło: EIA

Średnie zapotrzebowanie na ropę naftową w 2018 r. wzrosło o 1,54% względem roku poprzedniego i wyniosło średnio 100,07 mln baryłek dziennie. Zapotrzebowanie na ropę w grupie największych światowych konsumentów spoza OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza. wzrosło najsilniej w Chinach, o 3,82%. Pozostałe kraje azjatyckie również zanotowały wzrost zapotrzebowania, średnio o 3,37%. Podaż ropy na świecie została zwiększona w 2018 r. o 2,43% względem roku poprzedniego. Produkcja najmocniej wzrosła w Stanach Zjednoczonych – o 13,9%, czyli ok. 2,18 mln baryłek dziennie. Wydobycie zostało także zwiększone przez Kanadę – o 5,09% (0,25 mln baryłek dziennie). Kraje dawnego Związku Radzieckiego zwiększyły produkcję surowca o 0,24 mln baryłek dziennie. Najmocniejszy spadek produkcji (o 4,52%; 0,14 mln baryłek dziennie) zanotowano w obszarze Morza Północnego. Również kraje OPECOPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy.OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy. nieznacznie zmniejszyły swoją produkcję o 0,45%, do średniej wartości 39,11 mln bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów. dziennie.

Perspektywy rynku ropy

Na początku stycznia 2019 r. amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej.(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej.) obniżyła prognozę ceny ropy naftowej Brent w 2019 r. o około 0,8%, do 60,52 USD/bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.. W przypadku amerykańskiej ropy WTI(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca.(ang. West Texas Intermediate) – rodzaj ropy naftowej służący jako benchmark przy wycenie surowca. EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej.(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej. podtrzymała swoją dotychczasową projekcję na poziomie 54,19 USD/bbl1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.. EIA(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej.(ang. U.S. Energy Information Administration) – Amerykańska Federalna Agencja Informacji Energetycznej. wyjaśnia, że obniżenie prognozy cen ropy naftowej Brent jest spowodowane planowanym rekordowym wydobyciem ropy w Stanach Zjednoczonych, które w 2019 r. ma wynieść średnio 12,07 mln baryłek dziennie.

W dłuższej perspektywie ceny ropy mogą wzrosnąć. Od 2020 r. mają wejść w życie najnowsze regulacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczące ograniczeń dla paliw wykorzystywanych na statkach żeglugowych, także tych przewożących ropę naftową. Paliwa stosowane w takich statkach mają cechować się niższym dopuszczalnym udziałem siarki i innych zanieczyszczeń, co będzie wymagało użycia odpowiednich układów oczyszczania paliwa. To może spowodować zwiększenie kosztów transportu ropy naftowej, co wpłynie na cenę surowca.

Ponadto, zdaniem analityków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy OECD. Jej celem jest zapobieganie przerwom w dostawach ropy naftowej.organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy OECD. Jej celem jest zapobieganie przerwom w dostawach ropy naftowej. ceny ropy naftowej w najbliższych latach mogą wzrosnąć w związku z rosnącym popytem. Głównym sektorem, w którym prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie, jest produkcja tworzyw sztucznych i produktów petrochemicznych w krajach rozwijających się, m.in. w Chinach i Indiach. Do 2030 r. zapotrzebowanie na ropę do produkcji tego typu produktów ma wzrosnąć o 3 mln baryłek dziennie, będzie to około 30% całkowitego wzrostu popytu do 2030 r.

Wyniki wyszukiwania: