Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Segment w liczbach

Wynik operacyjny segmentu w 2018 r. wyniósł 316 mln zł i był niższy o 109 mln zł niż w 2017 r. Dodając amortyzację, na poziomie EBITDA osiągnięto wynik w wysokości 788 mln zł, o 55 mln zł i 7% niższy r/r. Przychody segmentu wyniosły 2 387 mln zł – o 136 mln zł więcej niż w 2017 r.

Wybrane dane finansowe segmentu (mln zł)

* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG

Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z produkcji

Wybrane dane finansowe segmentu

Wybrane dane finansowe segmentu 2018 2017 2016 2015 2014
GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Przychody ze sprzedaży ogółem 2 387 2 251 2 195 1 887 1 943
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG, w tym: 1 617 1 655 1 472 1 215 1 149
– ciepło 1 323 1 372 1 262 1 126 1 079
– energia elektryczna 31 50 36 8 7
Przychody ze sprzedaży między segmentami 770 596 723 672 794
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. 788 843 759 679 463
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego 772 840 775 710 463

Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

w TJ 2018 2017 2016 2015 2014
Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji 40 659 42 608 39 527 36 209 36 617
PGNiG TERMIKA 38 290 40 034 38 780 36 209 36 617
PGNiG TERMIKA EP* 2 369 2 574 747
w GWh
Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji 3 974 3 882 3 604 3 487 3 555
PGNiG TERMIKA 3 535 3 593 3 466 3 487 3 555
PGNiG TERMIKA EP* 439 289 138
* Dane za 2016 r. dotyczą wolumenów sprzedaży wytworzonych przez PEC i SEJ. Od 2017 r. dane dotyczą PGNiG TERMIKA EP (w skład której wchodzą PEC i SEJ).

Moce osiągalne wg koncesji/zakładu produkcyjnego/oddziału

Jednostka wytwórcza Ciepło [MW] Energia elektryczna [MW] Energia chłodnicza [MW] Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys. m3/h]
PGNiG TERMIKA 4 346 1 015
EC Siekierki 2 068 620
EC Żerań* 1 300 386
EC Pruszków 164 9
C Kawęczyn 465
C Wola 349
PGNiG TERMIKA EP 954 181 17 337
Oddział Zofiówka** 405 113 117
Oddział Moszczenica 181 38
Oddział Pniówek 72 14 17 123
Oddział Suszec lokalizacja Suszec 38 11 97
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa 3 3
Oddział Wodzisław lokalizacja Wodzisław Śląski 55 2
Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom 3
Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz 87
Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska 4
Oddział Żory lokalizacja Żory 87
Oddział Żory lokalizacja Leszczyny 15
Biuro Dystrybucji 4
* W EC Żerań trwałe odstawienie 2 kotłów wodnych WP120 (11,12) do likwidacji w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych.
** Z uwzględnieniem bloku CFB o mocy 70 MWe i 120 MWt, oddanego do eksploatacji w 2018 r.

Wyniki segmentu były pod wpływem wyższych średnich temperatur w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży ciepła o blisko 5% r/r. Jednocześnie segment wyprodukował 4,0 TWh energii elektrycznej, o 2% więcej niż przed rokiem, m.in. dzięki oddaniu do użytkowania EC Zofiówka w II półroczu. Koszty segmentu wzrosły r/r o 13%, do poziomu 2 071 mln zł, głównie za sprawą wyższych cen węgla (o 139 mln zł) oraz energii na cele handlowe (o 40 mln zł).

Wyniki wyszukiwania: