Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Misja i wizja

Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej. Osiągnięcie tego celu wymaga budowy silnej pozycji konkurencyjnej Grupy PGNiG przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju rynku gazu w Polsce oraz dalszej gazyfikacji kraju.

Misja

Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu

  • Zaufany: nasi klienci polegają na wysokiej jakości i wiarygodności świadczonych usług;
  • Dostawca energii: kompleksowo zaspokajamy potrzeby energetyczne klientów (gaz + prąd + ciepło + inne/usługi);
  • Dom i biznes: dbamy i cenimy wszystkich naszych klientów – gospodarstwa domowe, firmy i instytucje.
Wizja

Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne

  • Odpowiedzialnie: działamy przejrzyście w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej;
  • Efektywnie: jesteśmy zoptymalizowani procesowo i kosztowo;
  • Innowacyjne rozwiązania: jesteśmy liderem innowacyjności w branży energetycznej.
Cel nadrzędny

Wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej

  • Wzrost wartości: naszą nadrzędną aspiracją jest kreowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy i klientów;
  • Stabilność finansowa: dążymy do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej.

Wyniki wyszukiwania: