Raport
Zintegrowany 2018
Menu

Wyzwania

Działalność Grupy PGNiG jest silnie związana z wpływającymi na nią czynnikami zewnętrznymi, które jednocześnie stanowią dla Grupy wyzwania, a są nimi m.in.:

W 2018 r. zmianom na krajowym rynku gazu towarzyszył wzrost cen gazu na rynkach europejskich. Ponadto od kilku lat słabnie korelacja rynkowych cen gazu i cen produktów ropopochodnych. Istotne implikacje dla Grupy PGNiG powodują spadki cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach 2018 r., co z jednej strony obniży koszt pozyskania gazu w ramach kontraktów długoterminowych i zwiększy atrakcyjność importu. Z drugiej strony wpłynie również na niższą ekonomikę zagranicznych projektów upstream z większym udziałem ropy w strukturze zasobów, a w konsekwencji niższą wycenę zagranicznego segmentu Poszukiwanie i Wydobycie.

Ponadto w ostatnich latach następuje intensywny rozwój infrastruktury LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na świecie, zarówno służącej zwiększeniu mocy eksportowych (terminale skraplające, w szczególności w Ameryce Północnej i Australii), jak i importowych. Wcześniejsze przewidywania co do istotnej nadpodaży LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. na rynku nie sprawdziły się w związku z silnym wzrostem popytu na LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w krajach azjatyckich, głównie w Chinach. Zwiększająca się podaż surowca wpłynęła natomiast na zmniejszenie się różnic w cenach LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. pomiędzy regionem północnego Atlantyku i rynkiem Dalekiego Wschodu. Ceny w Azji nadal jednak pozostają na relatywnie wyższym poziomie, odzwierciedlając dodatkowe koszty frachtu, które należałoby ponieść w przypadku skierowania ładunku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. do Azji. Uczestnictwo PGNiG w globalnym rynku LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. umożliwi optymalizację długoterminowego portfela gazu, jak również pozwoli na uzupełnienie dostaw gazu do Polski w krótkim terminie w sytuacji wystąpienia dodatkowego popytu lub okazji cenowych (optymalizacja dostaw gazu z innych kierunków).

Portfel pozyskania gazu Grupy PGNiG umożliwia pokrycie całego zapotrzebowania na gaz klientów Grupy PGNiG i składa się w dominującej części z długoterminowych kontraktów importowych (kontrakt jamalski i katarski). W 2018 r. kontynuowano strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z importu, zwiększając udział dostaw z zachodu i południa (opartych o rynkowe ceny gazu w poszczególnych hubach gazowych) oraz LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. (dostawy spot – oraz nowe kontrakty długoterminowe na dostawy LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. ze Stanów Zjednoczonych), zmniejszając udział dostaw z kierunku wschodniego w portfelu importowym.

Z uwagi na wygasający po 2022 r. kontrakt jamalski, Grupa PGNiG aktywnie poszukuje alternatywnych źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, w tym m.in. z kierunku północnego za pośrednictwem planowanego gazociągu Baltic Pipe. Celem Spółki jest także optymalne wykorzystanie terminala LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. w Świnoujściu, w związku z czym PGNiG w 2018 r. powiększył swój portfel LNGLNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.LNG – Liquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. o nowe umowy z partnerami amerykańskimi na dostawy gazu do Polski po 2022 r.

Otoczenie regulacyjne, w którym działa Grupa PGNiG, podlega cyklicznym, istotnym zmianom, w szczególności w obszarach opodatkowania wydobycia węglowodorów, realizowania obliga giełdowego oraz niepewności dotyczącej modelu wsparcia kogeneracji gazowej, co może wpłynąć na obniżenie przychodów poszczególnych segmentów działalności Grupy PGNiG.

Wyniki wyszukiwania: