Raport
Zintegrowany 2018
Menu
Q&A 2018
Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, w którym Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA, opowiada o kluczowych czynnikach i decyzjach wpływających na działalność Grupy w 2018 roku.
Osiągnięcia
Import LNG
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Pakistan
Dystrybucja
Poszukiwanie i Wydobycie
Wytwarzanie
Model biznesowy
Model biznesowy
Poszukiwanie
i wydobycie
Obrót
i magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Odpowiedzialność
społeczna
Bezpieczeństwo energetyczne Innowacje Otoczenie Klient Pracownicy
Dbamy o otoczenie
Jako Grupa jesteśmy świadomi swojego oddziaływania na otoczenie, a kwestie odpowiedzialności społecznej są zakorzenione w naszym systemie wartości. Prowadzimy działalność biznesową, mając na uwadze oczekiwania naszych interesariuszy. Zobowiązujemy się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.
Robert Perkowski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
ds. Operacyjnych
Respect Index
PGNiG należy do elitarnej grupy spółek odpowiedzialnych społecznie.
Działalność społeczna PGNiG SA
Być jak Ignacy
Program popularyzujący ideę nauki wśród uczniów szkół podstawowych.
Działalność społeczna PGNiG SA
Innowacje
Staramy się pełnymi garściami czerpać z nowych rozwiązań i świeżych pomysłów, z jakimi mogą do nas przyjść małe firmy i innowacyjne start-upy. Oczekujemy nowych rozwiązań, nowego podejścia lub złożenia dotychczasowych rozwiązań w zupełnie nową całość.
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
ds. Rozwoju
InnVento
Centrum wspierające rozwój startupów z branży energetycznej.
Innowacje i rozwój biznesu
Młodzi innowacyjni dla PGNiG
Konkurs skierowany do młodych naukowców.
Klienci
Troska o klienta i jego satysfakcję jest jednym z głównych kierunków działań podejmowanych przez Grupę PGNiG. Utrzymanie dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych jest możliwe poprzez realizację szeregu przedsięwzięć skoncentrowanych na profesjonalnej i przyjaznej obsłudze oraz dostosowaniu oferty do zróżnicowanych potrzeb.
Robert Perkowski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
ds. Operacyjnych
Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie
kampania edukacyjna PSG i Fundacji PGNiG
Rachunek Wdzięczności
realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii.
Pracownicy
Dążeniem Grupy PGNiG jest zbudowanie efektywnej organizacji, bazującej na unikalnych kompetencjach i kwalifikacjach swoich pracowników. Jej integralną częścią jest spójna kultura organizacyjna oparta na zasadach etyki biznesowej oraz wartościach korporacyjnych.
Robert Perkowski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
ds. Operacyjnych
Badanie satysfakcji
i zaangażowania pracowników
Budowa przedszkola i żłobka
dla dzieci pracowników w ramach projektu Ignacy.
Bezpieczeństwo energetyczne
Dzięki kontraktom na dostawy skroplonego gazu do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu doprowadziliśmy do długo oczekiwanej zmiany struktury koszyka importowego Grupy. To krok milowy dla dalszej działalności. Nie tylko w znaczącym stopniu poprawiamy warunki cenowe sprowadzanego surowca oraz niezawodność jego dostaw, ale także stajemy się istotnym graczem na międzynarodowym rynku LNG – według wielu ekspertów uważanego za przyszłość światowego handlu gazem ziemnym.
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG
Wieloletnie kontrakty
na dostawy LNG
Realizacja strategii w 2018 r.
Program gazyfikacji
około 643 mln zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców.
Realizacja strategii w 2018 r.
Rekordowe
wyniki

Stabilny wzrost wyników finansowych
w 2018 roku mimo gwałtownych wahań
na rynkach energii.

Zmiana
struktury
importu

Stajemy się istotnym graczem
na międzynarodowym rynku LNG.

Program
gazyfikacji polskich
gmin

Do 2022 roku ok. 90 proc. Polaków
będzie miało dostęp do gazu ziemnego.

Przewiń

Program
dywersyfikacji
LNG - umowy długoterminowe
LNG - umowy średnioterminowe
LNG - dostawy spot
Baltic pipe
Poszukiwanie i wydobycie
Zobacz
Film
Cheniere Marketing International LLP
okres realizacji dostaw: 2019-2042

1,7 mld m³
gazu po regazyfikacji rocznie

formuła DES (delivery ex-ship)
Venture Global LNG
okres realizacji dostaw: 2022-2042

2,7 mld m³
gazu po regazyfikacji rocznie

formuła FOB (free-on-board)
Port Arthur LNG LLC
okres realizacji dostaw: 2023 – 2043

2,7 mld m³
gazu po regazyfikacji rocznie

formuła FOB (free-on-board)
Qatargas
okres realizacji dostaw: 2009-2034

2,7 mld m³ gazu po regazyfikacji rocznie

formuła DES (delivery ex-ship)
Centrica LNG Company Limited
okres realizacji dostaw: 2018-2022

9
ładunków LNG

formuła DES (delivery-ex-ship)
Qatargas
dostawy spot realizowane w 2017 r.
1 ładunek spot LNG dostarczony z USA w 2018r.

80 mln m³ - wolumen gazu po regazyfikacji
3 ładunki spot LNG dostarczone z Norwegii w 2018 r.

240 mln m³ - łączny wolumen gazu po regazyfikacji
Baltic Pipe (połączenie jeszcze nie uruchomione)

10 mld m³ rocznie - max przepustowość Baltic Pipe do Polski

3 mld m³ rocznie – max przepustowość Baltic Pipe do Danii i Szwecji.
Polska

54 kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej

85 mld m³ - udokumentowane zasoby gazu

3,8 mld m³ – wolumen wydobycia gazu w 2018 r.
Norwegia

13,9 mld m³ - udokumentowane zasoby gazu ziemnego

0,54 mld m³ - wolumen wydobycia gazu w 2018 r.

2,5 mld m³ - cel dotyczący rocznego wydobycia gazu po 2022 r.
Pakistan

9,4 mld m³ - szacowane zasoby gazu ziemnego

0,2 mld m³ - wolumen wydobycia gazu w 2018 r.

0,9 mld m³ - planowany wolumen wydobycia gazu po 2022 r.
Zjednoczone Emiraty Arabskie

2018 r. – nabycie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah
Zobacz
Film
Badania i rozwój
oraz innowacje
Wieloletni projekt polegający na przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla poprawi bezpieczeństwo w kopalniach, zwiększy niezależność energetyczną kraju, a także ograniczy emisję gazu cieplarnianego metanu do atmosfery.
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA
Stacje regazyfikacji LNG, obsługujące lokalne wyspowe sieci gazowe, to metoda gazyfikacji terenów, na których nie ma dostępu do normalnej sieci gazowej.
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA
Bunkrowanie statków gazem ziemnym w postaci skroplonej stanowi kolejną z bardzo wielu możliwości wykorzystania gazu, który PGNiG sprowadza do Polski za pośrednictwem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
Maciej Woźniak
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych
PGNiG chce w przyszłości wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu. Wodór jest przyszłością światowej energetyki w długookresowym horyzoncie czasowym.
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
MiniDrill to innowacyjne rozwiązanie, które może zwiększyć wydobycie węglowodorów i zmniejszyć koszty wierceń. Nowatorska technologia polega na wierceniu wielu równoległych otworów o małej średnicy przy użyciu strumienia wody pod wielkim ciśnieniem.
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
Innowacje i rozwój biznesu
Wieloletni projekt polegający na przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla poprawi bezpieczeństwo w kopalniach, zwiększy niezależność energetyczną kraju, a także ograniczy emisję gazu cieplarnianego metanu do atmosfery.
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA
Stacje regazyfikacji LNG, obsługujące lokalne wyspowe sieci gazowe, to metoda gazyfikacji terenów, na których nie ma dostępu do normalnej sieci gazowej.
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu PGNiG SA
Bunkrowanie statków gazem ziemnym w postaci skroplonej stanowi kolejną z bardzo wielu możliwości wykorzystania gazu, który PGNiG sprowadza do Polski za pośrednictwem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
Maciej Woźniak
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych
PGNiG chce w przyszłości wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu. Wodór jest przyszłością światowej energetyki w długookresowym horyzoncie czasowym.
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju
MiniDrill to innowacyjne rozwiązanie, które może zwiększyć wydobycie węglowodorów i zmniejszyć koszty wierceń. Nowatorska technologia polega na wierceniu wielu równoległych otworów o małej średnicy przy użyciu strumienia wody pod wielkim ciśnieniem.
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju

Wyniki wyszukiwania: